0Checkout
0

By Michiel , 5 april 2023

Hoe kan ik gaan jagen?

Hoe kan ik gaan jagen?

Is een veel gestelde vraag die wie horen in onze winkel, waarop niet een snel antwoordt te geven is, maar wel een duidelijk antwoordt! In dit blog gaan we uitleggen van begin tot eind hoe je kunt jagen in Nederland.

Er kunnen veel verschillende redenen zijn om te gaan jagen, het kan zijn dat je een stukje schade bestrijding wilt gaan doen, of dat je misschien wel jachtgrond van je ouders of grootouders kunt overnemen. Ook bestaat de mogelijkheid om als gast mee op jacht te mogen, of misschien werk je voor een organisatie waarvan voor het uitoefen van je werk een jachtakte nodig is. Kortom er kunnen heel veel mogelijkheden zijn om te kunnen of willen jagen. 

Waaraan moet ik voldoen om te kunnen jagen? 

In Nederland is het vereist om een jachtakte te bezitten om te kunnen jagen. Om een jachtakte te kunnen aanvragen moet je aan een aantal vereisten voldoen:

 • Minimale leeftijd van 18 jaar
 • In het bezit zijn van het jachtdiploma
 • De gelegenheid om te kunnen jagen
 • Een verzekering bedoelt voor de jacht
 • Toestemming van de politie 


Foto's door Kelly Kutterik Photography

Het jachtdiploma

Om een jachtakte aan te vragen moet je minimaal 18 jaar zijn, één van de vereisten voor het aanvragen van de jachtakte is het jachtdiploma. Om aan dit diploma deel te kunnen nemen moet je 16 jaar of ouder zijn op de dag van de examens. 

Om te starten met het halen van het jachtdiploma dien je je in te schrijven voor de cursus jacht en faunabeheer van de stichting jachtopleidingen Nederland. De opleiding is ontzettend populair wees dus op tijd met het aanmelden voor de opleiding.

De cursus is opgedeeld in een stuk theorie en een stuk praktijk. Nadat je je hebt aangemeld zal je na verloop van tijd een cursus boek ontvangen voor het theoretische gedeelte. In dit boek worden alle theoretische aspecten met betrekking tot de jacht behandeld die nodig zijn om het jachtdiploma te behalen.

Theorie

Op een aantal vast gestelde avonden zal telkens een hoofdstuk uit dit boek behandelt worden, vanwege de maatregelen omtrent Covid-19 is dit de afgelopen jaren online gedaan en niet klassikaal. In de online leeromgeving zijn duidelijke filmpjes te zien over het desbetreffende hoofstuk, en kun je deze ook afsluiten met een proefexamen van een aantal vragen. Op de vastgestelde avonden is er een cursusleider die live en online het hoofdstuk behandeld en eventueel vragen kan beantwoorden. 

Nadat alle hoofdstukken zijn behandelt kun je het theorie examen aanvragen en op verschillende locaties in Nederland het examen afleggen, dit gebeurt op een computer door middel van een aantal meerkeuzevragen. Heb je het examen met goed gevolg afgelegd dan ontvang je hiervan na afloop van het examen direct bericht.


Foto's door Kelly Kutterik Photography

Praktijk

Naast het theoretische gedeelte bestaat natuurlijk ook een praktijk deel. Het praktijk deel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vaardigheid met het hagelgeweer
 • Vaardigheid met de kogelbuks
 • Jachtpraktijk

Bij het ontvangen van je theorie cursusboek ontvang je een cursus paspoort, in dit boekje houd je bij hoe vaak je hebt geoefend met een hagel geweer en met het kogelgeweer, om deel te mogen nemen aan het examen moet je minimaal 6 keer geoefend hebben met het hagelgeweer en 4 keer met het kogel geweer. Dit boekje dient tevens als toegangsbewijs bij de oefeningen en de praktijkexamens, wees er dus zuinig op! 

Zodra je voldoende geoefend hebt en je denkt voldoende vaardigheid hebt gekregen om deel te kunnen nemen aan het examen, vraag je het examen aan. Zoals eerder aangegeven bestaat het praktijk examen uit drie onderdelen; vaardigheid met het hagelgeweer, vaardigheid met de kogelbuks en jachtpraktijk.

Al deze examens worden afgenomen op de schietbaan in Biddinghuizen op een aantal vastgestelde dagen. Om te slagen bij het examen vaardigheid met het hagelgeweer dien je minimaal 18 van de 25 kleiduiven raak te schieten en het geweer veilig te hanteren. Om de slagen bij het examen vaardigheid met een kogelbuks dien je 4 keer te schieten op de afbeelding van een ree op een afstand van 100 meter. Deze 4 schoten dienen binnen een cirkel van 20 cm te vallen waarvan minimaal 3 schoten binnen een cirkel van 15 cm die verplaatsbaar mag zijn binnen de cirkel van 20 cm.

Bij het onderdeel jachtpraktijk worden er verschillende scenario's van de jacht nagebootst, je moet hier onder andere laten zien weidelijk en veilig te kunnen jagen, afstanden tot wild kunnen inschatten en kunnen bepalen of een schot veilig en weidelijk geplaatst kan worden. Dit wordt onder meer gedaan door het afschieten van kleiduiven in een parcours waarop je dan kunt richten en een schot kunt geven, dit wordt gedaan met losse flodder hagelpatronen zonder hagel, het gaat hier niet om of je de duiven daadwerkelijk raakt. 

Kosten

De kosten voor het behalen van een jachtdiploma kunnen variëren omdat de ene cursist het iets sneller onder de knie heeft dan de andere, en omdat je bepaalde onderdelen niet verplicht bent om te doen. Hieronder zullen we het e.e.a. over de kosten proberen uit een te zetten.

Cursus jacht & faunabeheerboek, schietpaspoort en online omgeving €540,-
Examen theorie & praktijkexclusief de patronen  €452,-
Instructies jachtpraktijk3 oefendagen jachtpraktijk €112,50
Kosten schieten tijdens examen1x hagelpraktijk en 1x kogelpraktijk €60,-
Hagelschieten op een schietbaanje hebt als snel 20 keer nodig  €600,- á €30 per les
Kogelschieten op een schietbaangemiddeld 6x oefenen €120,-  á €20 per les

 

Totaal zal je zo'n €1900,- kwijt zijn verdeelt over het jaar. Je kunt natuurlijk het ook over meerdere jaren verdelen, alle praktijk en theorie examens zijn namelijk 5 jaar geldig. De prijzen zouden ook nog iets kunnen verschillen per schietbaan waar je de kogel en hagel instructies volgt.

Kijk voor meer informatie over de opleidingen op:

Jachtopleiding
Jachtexamens

Geslaagd!

Je bent geslaagd, en dan? Het volgende belangrijke gedeelte om een een jachtakte te kunnen verkrijgen zal de gelegenheid zijn om te kunnen jagen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je bent in het bezit van een eigen stuk grond van 40 hectare aaneengesloten 
 • Je pacht een stuk grond van 40 hectare aaneengesloten waarop nog niet wordt gejaagd
 • Je gaat samen met iemand jagen de al een jachtveld heeft (binnen gezelschap)
 • Je gaat jagen op het jachtveld van een andere jager zonder hem. (buiten gezelschap)
 • Je werkt voor een organisatie die een jachtveld beheren.

Zodra je zeker weet dat je de gelegenheid hebt om te kunnen jagen kun je verder met de aanvraag voor je jachtakte. 

Verzekering

Zodra je het diploma hebt behaald en gelegenheid hebt om te jagen zal je een jachtverzekering moeten afsluiten. Een makkelijke manier om dat te doen is om lid te worden bij een vereniging die de belangen van de jager in Nederland behartigd, zij bieden vaak i.c.m. het lidmaatschap een verzekering bedoelt voor de jacht in Nederland en vaak ook voor andere landen in Europa aan.

De Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer is een vereniging die het volgende over zichzelf zegt: "Kern van de filosofie van de NOJG is dat wij rentmesters zijn. Wij hebben onze verantwoordelijkheid, onze kennis en kunde in te zetten voor de belangen van de grondgebruikers. We doen het daarmee zoveel mogelijk in samenwerking met de agrariër"

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging is ook een vereniging waarbij je de mogelijkheid hebt om een jachtverzekering af te sluiten. "De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is dé belangenbehartiger van jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland. Wij komen op voor de belangen van onze leden door organisaties, politici en het Nederlandse publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht en door samenwerking op belangrijke thema’s"


Foto's door Kelly Kutterik Photography

Wapens uitzoeken

Zoals je zult leren in de cursus zijn er voor verschillende soorten jacht en beheer ook verschillende wapens nodig, zo is er keuze uit een hagelgeweer in uiteenlopende modellen en kalibers, maar ook klein kaliber en groot kaliber kogelgeweren. Bij SEM Jacht en Schietsport kunt je je laten adviseren wat het beste bij je past, bij de soort jacht of beheer die je van plan bent om te gaan doen en welke richtmiddelen of andere accessoires nodig hebt.

Ook niet te vergeten heb je een kluis nodig die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, Ook kunnen we je hier mee helpen om de juiste spullen uit te zoeken.

Zodra je 1 of meerdere wapens hebt uitgezocht krijg je van ons een Optiebon waarmee je kunt beginnen met de aanvraag van de jachtakte.

Aanvraag formulieren

Om te starten met je aanvraag vul je een aanvraagformulier jachtakte in, deze kun je hier downloaden. 

Op dit formulier vul je al je gegevens in, ook wordt er gevraagd naar een kopie van bewijs van jachtgerechtigheid. Dit bewijs is een formulier waarop staat dat jij toestemming hebt om ergens te mogen jagen (gelegenheid om te jagen). Deze formulieren kun je downloaden op de volgende websites.

NOJG aanvraagformulieren
KNJV aanvraagformulieren

WM32 Formulier

Het WM32 Formulier is een formulier waarop u de gegevens van een aantal referenten moet aangeven dit kunnen zijn, minstens één huisgenoot, vriend of eerstegraads familielid en één referent uit de jacht.

Kortom moet u deze formulieren en gegevens overdragen aan de politie bij de aanvraag van uw jachtakte

 • Jachtdiploma
 • Jachtverzekering
 • Optiebon voor minimaal 1 wapen
 • Aanvraagformulier jachtakte
 • Verklaring Formulier gelegenheid tot jagen
 • WM32 inlichtingen formulier
 •  1 pasfoto
 • geldig legitimatiebewijs

Nadat u deze formulieren heeft ingeleverd bij de Korpscheftaken in uw regio en alles is goed bevonden krijgt u naar verloop van tijd een oproep voor de E-screener.

De E-screener is een vragenlijst van 100 psychologische uiteenlopende vragen waarmee de korpschef onder andere wil bepalen of je wel geschikt bent voor het hebben van de jachtakte en daarmee het bijbehorende wapenbezit. 

Deze test wordt op verschillende plekken in Nederland afgenomen via de organisatie Lamark. Als je de oproep krijgt voor de E-screener test kun je zelf de dag en het tijdstip inplannen. Lamark is gevestigd op een aantal plekken verspreidt over heel Nederland.

NB: De E-screener is heden opgeschort en wordt op het moment niet meer toegepast.

Jachtakte

Dan is het eindelijk zover, je hebt alles geregeld de kluis is vastgezet en de jachtakte wordt klaargemaakt. De korpscheftaken zal dan een bezoek bij je thuis komen brengen om o.a. te controleren of de kluis goed vast zit. Is dan alles in orde dan wordt je eerste jachtakte aan je overhandigd, hierbij is ook een formulier waarmee je het (de) wapen(s) bij ons op kunt halen.  

Met je jachtakte op zak en het formulier (verlof tot verkrijging) en een geldig legitimatie bewijs kun je je wapen(s) bij ons op komen halen. We vullen het verlof tot verkrijging in en controleren de wapennummers op de jachtakte en op de wapens. Is alles in orde dan mag je de wapens meenemen naar huis.

De korpscheftaken verlangd van iedere jager dat hij of zij de wapens die zijn aangekocht, op het bureau worden worden getoond. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de korpscheftaken 0900-8844.

Vragen over de jachtakte?

Misschien heb je nog vragen over de jachtakte of wil je een 1e wapen aanschaffen, dan ben je bij SEM Jacht & Schietsport op het juiste adres. We hebben een ruime ervaring met de aanvraag van Jachtakte en willen jou hierbij graag helpen. Kom langs in onze winkel in Bornerbroek of neem contact op via e-mail of telefoon. [email protected] 074-7501340.

(aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend, alle prijzen die genoemd worden in dit blog zijn indicatief en kunnen wijzigen. Wet en regelgeving beschreven in dit blog kunnen veranderen en hieraan kunnen tevens geen rechten worden ontleend.)

 

 

Compare 0

Add another product (max. 5)

Start comparison

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? YesNoMore on cookies »